Projects/Grants

Dr. Michal Matyasik

Google Scholar:
Research gate:

Area of Research Interest

 • International relations
 • Counter-insurgency
 • Hybrid warfare
 • Military operations
 • NATO, UN, EU, OSCE

Projects/Grants

 • Subject matter expert – EU Horizon 2020 Gaming for Peace (2016)

Publications

Peer-Reviewed Journals

 1. A doctrine of counterinsurgency - lessons learned from operations in Iraq and Afghanistan (Doktryna działań przeciwrebelianckich - wnioski płynące z doświadczeń operacji w Iraku i Afganistanie). Myśl Operacyjna Instytut Obronności AON (pod red.) Przemysław Paździorek s. 79-93; ISBN 978-83-935432-7-4, 2015
 2. Secure sustainable development: impact of social media on political and social crisis, Michał Matyasik, Journal of Security and Sustainability Issues 2014, 4(1): 5-16, ISSN: (print) 2029-7017 (online) 2029-7025
 3. NATO doctrine of comprehensive approach in management of contemporary armed conflicts, Michał Matyasik [in:] Political-military implications of Poland's membership in NATO (Ed.) Tomasz Kośmider, NDU Publ. Warsaw 2014. Article published in Polish language (Doktryna NATO kompleksowego podejścia w zarządzaniu współczesnymi konfliktami zbrojnymi). ISBN: 978-83-7523-318-6
 4. Council of Europe - assessment and future from perspective of 60 years of existence, Michał Matyasik, Krakowskie Studia Międzynarodowe no. 3 (VI) 2009. Article published in polish language (Rada Europy - ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania). ISSN: 1733-2680

Books/Book Chapters

 1. 15 Years of Polish Membership in NATO. Experiences & Future Challenges, (ed.) Michał Matyasik, KONTEKST Kraków 2015, ISBN: 978-83-937321-7-3
 2. International Criminal Tribunals and other instruments of Transitional Justice, Michał Matyasik & Przemysław Domagała, DIFIN Warszawa 2012, ISBN: 978-83-7641-767-7. Monography published in polish language (Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej)
 3. Realisation of freedom of speech in law and practice in the USA, Michał Matyasik, Księgarnia Akademicka Kraków 2011, ISBN: 978-83-7638-070-4. Monography published in polish language (Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA)

javier.longobardo@aue.ae

Block 7 / 2nd Floor

TOP
X